Emlékmű Történelem

A Memento 1945–1956 Alapítvány és a Memento emlékmű

Dr. Bánschák Ágoston, Dr. Dobovics Miklós és Petrusz Tibor megfogalmazták a „Mementó 1945-1956” Alapítvány Alapító okiratát. Az Ügyvezető Testület a szöveget áttanulmányozta, és kellő értelmezés után az ülésen egyhangú szavazással elfogadta. Dr. Bánschák Ágoston 1992 májusában az ÜT által jóváhagyott iratokat benyújtotta a Fővárosi Bíróságnak. olvasson tovább »

Könyv

Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon

Börtönvilág Magyarországon címmel a Politikai Foglyok Országos Szövetségének kiadásában jelent meg 1990-ben Fehérváry István könyve. olvasson tovább »

Történelem

A kárpótlás – semmisségi törvények

1989-től folyamatosan jelentek meg a politikai üldözöttekről szóló kárpótlási törvények és jogszabályok. olvasson tovább »

Történelem

A Rákoskeresztúri temető 298-as parcellája

A hősök mind újra élni fognak,
s méltó társukként a csillagoknak,
adnak a népnek biztatóbb jövőt.

Hámory Jenő: Mégis élnek ők (részlet)

Kovács Ferenc, a szúrós tekintetű, keserű arcvonásokat tükröző, igazságot kereső, alacsony termetű, eltökélten szívós ember mindent elkövetett, hogy megtalálja kivégzett bajtársai tetemét. Kiszabadulása után azonnal elkezdte keresni kivégzett bajtársai sírjait. Tudta, hogy a Rákoskeresztúri temetőbe hurcolták a pribékek a hősök holttesteit. Végig járta többször is a temetőt, és végre rátalált a szent helyre. A mártírok ott nyugodtak a temető legtávolabbi sarkában. Valamikor dögtemetőként használták ezt a területet. A bejárattól 45 percet kellett gyalogolni, mire elérhetővé vált a temetőnek ez a legelhanyagoltabb helye. olvasson tovább »

MPEK Történelem

Az első bajtársi találkozó és közgyűlés – Az MPEK története II.

Mirkovics Margit javaslatára – az alapító tagokkal egyetértésben – a Budapest XI. ker. Villányi út 37-41 szám alatti Kertészeti Egyetemen lévő nagy dísztermet szemelték ki a nagyszabású bajtársi világtalálkozó megtartására. 1991 áprilisában Petrusz Tibor, Mirkovics Margit és Dr. Thurányi Ferenc szóbeli megegyezést kötöttek a Kertészeti-, és Élelmiszeripari Egyetemen Szabó Klára gazdasági igazgatóval a „K” épület dísztermének 1991. augusztus 11-én történő igénybevételéről. Erre az időpontra kitűzték az 1945-56 közötti Politikai Elitéltek Közösségének megalakuló első bajtársi találkozóját, és másnapra a Kolumbusz utcai székházban tartandó közgyűlést. olvasson tovább »

MPEK Történelem

Az 1945–56 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közösségének története

Akkor nemesebb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait,
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?

William Shakespeare: Hamlet (részlet)

Az újjáépítés, a diktatúra és a politikai elítéltek 1945–56 között

1945-ben a világtörténelem legpusztítóbb háborúja befejeződött Ez a háború – közvetlen és közvetett résztvevők közül – senkit sem kímélt. Gyermekek, felnőttek öregek, gazdagok és nincstelenek, vagyis nemcsak a katonák, hanem a társadalom minden rendű és rangú polgára kényszerű áldozatként szenvedett az emberiség XX. századi egyik legnagyobb tragédiájában.

A haláltáborok-, az internáló-, és fogolytáborok-, az óvóhelyek-, a légópincék ajtajai kinyíltak. A rombolás és a halál elől rejtőzködött sápadt, meggyötört arcú és – sok esetben csontig soványodott emberek milliói tántorogtak ki a szabadságot jelentő életbe. A pusztulás és az élettelenség csendje, mindenütt sok millió halott s nyomorékok tömegei, romok, romok és romok. A polgárok eggyé olvadva, közös érdektől vezérelve, ha kellett ellenszolgáltatás nélkül eltakarították a háború közvetlen nyomait, hogy egy szebb, független, békés, boldog jövőt építhessenek. olvasson tovább »