1991 július 2-án ünnepélyes keretek között megalakult a PEK.

Célul tűzték ki:
az 56-os forradalom előtti nemzeti ellenállás résztvevőinek felkutatását (itthon és külföldön)
A kutatás eredményeképpen a szervezet taglétszáma rohamosan növekedett. Tagjaink sorában tudunk Kanadában, Ausztráliában, USA-ban és egész Európa területén élő bajtársakat.

A PEK tagok és hozzátartozóik segítését és az érdekvédelem megszervezését

A fizikailag és anyagilag megroggyant bajtársainkról szociálisan próbálunk gondoskodni: időről –időre szociális- és gyógyszersegélyek folyósításával igyekszünk enyhíteni gondjaikat. Mivel magas kort elért emberekről van szó, sajnos gyakran kapunk gyászjelentést. Az elhalt bajtársak özvegyeinek, hozzátartozóinak segítséget nyújtunk a temetkezési költségek kifizetéséhez is. Kötelességünknek érezzük, hogy a bajtársak özvegyeivel ne szakadjon meg a kapcsolat, igyekszünk őket bevonni a szervezet életébe.

  1. Mártírjaik temetkezési helyének rendezését és emlékműveinek felállítását

A Rákosi diktatúra idején kivégzett és méltatlan körülmények között nyugvó bajtársaink temetkezési helye az Új Köztemető 298-as parcellája. A közadakozásból feltárt és rendbe hozott parcellát 1994. augusztus 12-én avattuk fel. A folyamatosan gyarapodó tagság szent kötelességének tekinti a parcella rendszeres látogatását és szépítését.

A diktatúrát szerencsével túlélő bajtársak és hozzátartozóik minden évben elzarándokolnak Kalocsára, Márianosztrára, Vácra, Tatabányára, Csolnokra, Salgótarjánba – hogy megkoszorúzzák a börtön falán lévő emléktáblát, és emlékezzenek a városok börtöneiben éveket raboskodókról.

Mindazok, akik nem tudnak ezekre a „zarándokutakra” eljönni, évente kétszer emlékezhetnek egy nagyobb szabású ünnepség keretében a kivégzettekről a MEMENTO emlékműnél (XI. Pázmány Péter sétány). A monumentális emlékművet, Péterfy László szobrászművész alkotását 1998-ban avattuk fel. Az emlékmű-avatás díszelnöke dr. Orbán Viktor volt.

Az azóta eltelt időszakban a MEMENTO-nál tartott ünnepségeink felkért dísz-szónokai kronológiai sorrendben: Dr. Orbán Viktor, vitéz Horváth Lajos, Dr. Pintér Sándor, vitéz Regéczy Nagy László, Dr. Csapody Miklós, Dr. Holló József, Dr. Simicskó István, Dr. Keresztes Lajos, Dr. Tőkéczky László, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Zinner Tibor, Dr. Sólyom László, Dr. Tőkés László, Dr. Szakály Sándor voltak.

  1. az 1945-56 közötti kommunista diktatúra időszakáról hiteles dokumentumok és információk gyűjtését, feldolgozását, publikálását.

————————————————————————————————————-

1992-ben útjára bocsátottuk VIRRASZTÓ című kiadványunkat azért, hogy sokat tapasztalt tagjaink, bajtársaink megírhassák keserű élményeiket, börtönemlékeiket.

2011-ben pedig elindítottuk a MEMENTO c. időszaki kiadványt, amelynek célja, hogy fiatal történészek,  –  akik az 1945-1956 közötti időszak eseményeit tudományos igénnyel kutatják – publikációs lehetőséghez jussanak.

Reméljük, hogy még sokáig tudunk lehetőségeinkhez mérten a fenti célok értelmében folytatni az eddigi munkát.