Történelem

Bank Barbara: Megfélemlítés, kisemmizés, megbélyegzés – internálások 1945 után

A szovjet megszállást követő időszakban kibontakozó terror egyik eszköze az internálás volt. A megbízhatatlannak tartott személyeket, családokat tömegesen telepítették ki különböző táborokba, egyes helyeken a legembertelenebb körülmények között tartották fogva őket. Az 1953-as amnesztia után sem az otthonukat, sem más tulajdonukat nem kapták vissza.

Az internálást – más néven rendőrhatósági őrizetet – és a rendőrhatósági felügyeletet először mint büntetési formát, majd mint megelőző kényszerintézkedést használta az egyre jobban erősödő és a kezdetektől kommunista vezetés alatt álló államhatalom. Révai Józsefnek, az MKP „főideológusának” 1945. július 22-én a Szabad Nép hasábjain megjelent megfogalmazása szerint: „reakciós az, aki antikommunista”. olvasson tovább »

Emlékmű

Kernács Gabriella riportja Péterfy László szobrászművésszel

K. G.: Volt-e valami személyes indítéka a szobrásznak a MEMENTO emlékműhöz?

P. L.: A családban – hála Istennek – nem volt senki, akit politikai okokból kivégeztek volna. 1956 után a húgom Erdélyben hat évig ült börtönben, ez volt a legsúlyosabb trauma, ami a politikai irányból családunkat érte. olvasson tovább »

Emlékmű

Kernács Gabriella: MEMENTÓ

Péterfy László emlékműve a budai Duna-part fái közt különös, ég felé nyitott lélek-kápolna. Mesterséges dombja, mint pusztai fejedelmek halomsírja. A füves dombot Árpád-kori kistemplom maradvány falait idéző, fehéren világító forma koronázza. olvasson tovább »

Emlékmű Történelem

A MEMENTO 1945–1956 Emlékmű felavatása

A Politikai Elítéltek Közösségének második nagy célkitűzése hosszú keserves munka, kilincselés, idegeskedés árán és a bürokrácia útvesztőin keresztül megvalósult.

Elnökségünk és a Kegyeleti Bizottság ismertető füzetet adott ki: „Becsülettel éltek, haltak a hazáért” címmel. Az 1945-56 közötti időszak diktatúrájára emlékeztet ez az emlékmű. Meg kell őriznünk az „ércnél maradandóbban” emléküket, eszmeiségüket. olvasson tovább »

Emlékmű

vitéz Fehérváry István: Szoboravatás előtt

Közel nyolc esztendővel ezelőtt határoztuk el, hogy emlékművet állítunk az 1945-1956 közötti időszakban mártírhalált halt, kivégzett bajtársaink emlékének. Nyolc hosszú esztendő kellett ahhoz, hogy az engedélyt megkapjuk. Nyolc hosszú esztendő alatt végig jártuk a bürokrácia, a régi világból itt maradt és ma is burjánzó kommunista adminisztráció sokszor kimondottan rossz indulatú beosztottjainak kétkedő és elutasító döntéseit. Ennek eredménye képen végül is kénytelenek voltunk bizonyos kompromisszumokat kötni csupán azért, hogy az emlékmű építését megkezdhessük. Ez év június 26-án lesz az emlékmű leleplezése. olvasson tovább »

Emlékmű

Tóth Bálint: EMLÉKMŰ

Hatalmas erő az emlékezés ereje. Megtartó erő, az ember, aki emlékezetét elveszti, önmagát veszti el. A nép, a nemzet, ha emlékezni elfelejt, önazonosságát adja fel. Mert a templomok, iskolák, a száz felől ostromló idők viharai ellen épültek, hogy falaik között a maguk nyelvén hirdessék az igét az ország felkentjei és költői. Némán, kőből vagy márványból faragottan, ércbe öntve az emlékművek is kiáltanak: Őrizzük a múltat! Óvjuk a jelent! Mutatjuk a jövőt! Bár így lenne! olvasson tovább »